Wie zijn wij

De vereniging Oud en Jong Actief, K.B.O. Noordwijkerhout, is opgericht op 22 april 2009 en is de voortzetting van de voormalige ouderenbonden “St. Victor” opgericht 11 februari 1969, “Het Centrum” opgericht op 3 september 1971 en Ouderenbond Noordwijkerhout” opgericht 7 mei 1998.

De vereniging is een open bond voor 50-plussers, dus voor leden van alle gezindten. Zij stelt zich ten doel de belangen van de ouderen en van haar leden in het bijzonder te behartigen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. Daarnaast wil zij gestalte geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden van de samenleving.

De vereniging is aangesloten bij de KBO Regio Duin- en Bollenstreek, KBO Zuid-Holland en de landelijke organisatie KBO-PCOB.
KBO-PCOB is ’s lands grootste ouderenorganisatie en laat haar stem zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk horen.

Door de overheveling van overheidstaken naar Gemeente en Regio wordt de lokale belangenbehartiging steeds belangrijker. De vereniging streeft dan ook naar meer door de KBO-PCOB opgeleide ouderenadviseurs.

Tienmaal per jaar worden de leden van de vereniging middels het maandblad “OJA-ctueel” op de hoogte gehouden van bestuurlijke en sociaal/culturele activiteiten.