Online onderzoek

Dit online-onderzoek door Oud en Jong Actief KBO Noordwijkerhout is bedoeld om zicht te krijgen op de bekendheid van de KBO onder jongere senioren in Noordwijkerhout.
Wij zijn op zoek naar jonge senioren in Noordwijkerhout!
Voor de toekomst van onze afdeling, met aanwas van nieuwe leden, is het van belang dat wij u leren kennen.
Wij stellen het op prijs als u – online – wilt meedoen en alle vragen invult, zodat we een helder en totaalbeeld krijgen van wat u vindt.
Met de uitkomst van dit anonieme en korte onderzoek wil het bestuur KBO Noordwijkerhout uw wensen en mening afstemmen op een zo mogelijk vernieuwd aanbod dat ook zal aansluiten bij de jongere senioren.
De resultaten van dit onderzoek zullen in Blik op Noordwijkerhout worden vermeld.

Oud en Jong Actief KBO Noordwijkerhout is aangesloten bij de maatschappelijk betrokken landelijke belangenorganisatie KBO-PCOB, van en voor de leden vanaf 50 jaar, ongeacht religie of herkomst. Er zijn 800 lokale afdelingen. Daar ontmoeten ze elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via de KBO: bijvoorbeeld als belastinginvullers, ouderenadviseurs, activiteitenbegeleiders enz.

Wat doet de Oud en Jong Actief KBO Noordwijkerhout?
De KBO heeft 5 speerpunten staan in zijn programma.
Wonen-welzijn en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering, Zingeving en Koopkracht.
Te denken valt aan lezingen, informatie in de OJA-ctueel (Oud en Jong Actief), huisbezoek ouderenadviseur, infomiddagen, samen eten.
Als u lid wordt van de KBO krijgt u 10 x per jaar het Magazine van de landelijke organisatie KBO-PCOB. Tevens ontvangt u ons eigen blad, de OJA-ctueel 10 x per jaar. U kunt gratis gebruik maken van de activiteiten zoals vermeld in de OJA-ctueel. De contributie bedraagt € 28,–  en bij automatische incasso € 27,– per jaar.

 

Voor meer informatie en of aanmelding als kunt u contact opnemen met:
Dhr. Leo van der Lans, voorzitter Jong en Oud Actief KBO Noordwijkerhout
voorzitter@kbo-noordwijkerhout.nl
tel. 06 102 85 113