Bestuur en Commissie

 

Bestuur    
Voorzitter Leo van der Lans
voorzitter@kbo-noordwijkerhout.nl
06-10285113
Secretaris Godewine Spigt-van den Bercken
secretaris@kbo-noordwijkerhout.nl
0252-370354
Penningmeester Hans van Mullekom
penningmeester@kbo-noordwijkerhout.nl
0252-373440
Coördinator Activiteiten Vacature
Welzijn en Zorg Emmy de Looy
ouderenadviseur@kbo-noordwijkerhout.nl
06-41830494
Info-middagen vacature
infomiddag@kbo-noordwijkerhout.nl
P.R. Diny van den Bercken-van Beek 0252-340770
Activiteitencommissie    
Coördinator Vacature
Penningmeester Hans van Mullekom 0252-373440
Bingo Elly Duivenvoorden 0252-374182
Dagtochten Wim Verhart 0252-375185
Handwerken Trix Spaans 0252-370396
i-Pad Hans van Mullekom 0252-373440
Info-middagen vacature
Jokeren Wim van der Holst 0252-374253
Klaverjassen – Puyckendam Wim van der Holst 0252-374253
Klaverjassen – Maasgaarde Gerard Heemskerk 06-51692820
Open Maaltijd Joke Berkhout 06-24687847
Sjoelen Joke Berkhout 06-24687847
Vierkamp Cock Edelaar 0252-374295
Overige    
Samenstelling OJActueel Diny en Ber van den Bercken 0252-340770
Verspreiding KBO Magazine Adri Duivenvoorden
Verlengde Hoogstraat 4
0252-860422
WEB master Jacques van Diemen 06-46088508
Ledenadministratie Harry Keizer 06-51665008

De volgende vrijwilligers dragen zorg voor de bezorging van het maandblad OJA-ctueel en het magazine KBO-PCOB.
Ook bezorgen zij de verjaardagskaarten en een bloemetje op hoogtijdagen.

Hans Aartman Wim Anthonissen Joke van den Berg
Lies van den Berg Daniël Beijk Cock Edelaar
Elly van Eeden Adri Duivenvoorden Elly Duivenvoorden 
Ria Duivenvoorden Tineke Duivenvoorden Ber van den Bercken
Diny van den Bercken Ada Griekspoor Peter Meegdes
Rina van der Nouland Coby Rotteveel Nel Ruiter
Ineke Pennings Greet Steenvoorden Adri Verhart
Wim Verhart Els Zandbergen