Activiteiten

Beste leden

Helaas moeten wij u melden dat ten gevolge van Covid-19 de activiteiten van de KBO nog steeds stil liggen. Met uitzondering van het kleine handwerkclubje dat wekelijks op gepaste afstand met elkaar handwerkt.
Verder is elkaar ontmoeten in Puyckendam, op gepaste afstand, mogelijk op dinsdag- en vrijdagmiddag. Waar mogelijk schuift een van de bestuurders dan even aan voor een praatje.
Zoals het er nu uit ziet met betrekking tot de ontwikkelingen rond Covid-19 zullen de activiteiten dit seizoen niet meer plaatsvinden.
Wij hebben goede hoop om in september weer te starten met de activiteiten waarbij de hygiëne maatregelen nog steeds in acht moeten worden genomen.

Er is echter een maar aan gekoppeld en dat betreft het volgende:
De voortgang van de activiteiten staat of valt bij de inzet van vrijwilligers die de activiteiten mede vorm willen geven. Op dit moment hebben wij een tekort aan deze vrijwilligers. KBO heeft als slogan; door en voor vrijwilligers. Dus kijk nog eens om u heen of denk na of uzelf of derden ons willen ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten.