Activiteiten

 

Juni 2022 Juli 2022
Augustus 2022 September 2022 Oktober 2022
November 2022 December 2022 Januari 2023
Februari 2023 Maart 2023 April 2023
Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023

Wijzigingen en/of aanvullingen worden in het maandblad afgedrukt.

Activiteiten

Activiteiten en coronaregels
De overheid heeft aangekondigd dat alle beperkingen zijn opgeheven behalve de adviezen op de basisregels:

  • Handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Thuisblijven bij klachten

Open maaltijden
Op de 1e donderdag van de maand wordt een open maaltijd gehouden in de grote zaal van Puyckendam, aanvang 17.30 uur, zaal open om 17 uur. U kunt zich hiervoor op de donderdag een week van tevoren opgeven bij Joke Berkhout, die daarvoor van 11 tot 12 uur in Puyckendam aanwezig is. De kosten voor de maaltijd zijn € 15,-, te betalen bij aanmelding.

Bingo
Iedere 2e zaterdag van de maand wordt een bingo georganiseerd in de grote zaal van Puyckendam. Aanvang 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur.

Activiteiten en lidmaatschap
Als je lid bent van een vereniging kan je ook deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. In het verleden hebben wij er nooit een probleem van gemaakt als niet-leden tegen dezelfde vergoeding aan een activiteit deelnamen. Uitgangspunt was om senioren in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en dat willen we ook blijven doen.
Echter het verlies van leden door overlijden en vertrek is groter dan de toestroom van nieuwe leden. Dit heeft nu tot gevolg dat bij gelijkblijvende activiteiten er meer uitgaven zijn dan dat er aan geld binnenkomt.
Om dat te voorkomen hebben we als bestuur moeten besluiten om met ingang van het nieuwe seizoen van de niet-leden per activiteit een hogere vergoeding te gaan vragen dan van de leden.
Deze verhoging van de vergoeding is vastgesteld op € 2,00 per activiteit.
De niet-leden blijven van harte welkom, maar liever hebben we dat ze lid worden. Dat biedt de vereniging meer zekerheid.