Activiteiten

Januari 2022
Februari 2022 Maart 2022 April 2022
Mei 2021 Juni 2022 Juli 2022

Wijzigingen en/of aanvullingen worden in het maandblad afgedrukt.

Activiteiten
Alle activiteiten in Puyckendam voor de maand december 2021 zijn afgelast.

Open maaltijden
Op de 1e donderdag van de maand wordt een open maaltijd gehouden in de grote zaal van Puyckendam, aanvang 17.30 uur, zaal open om 17 uur. U kunt zich hiervoor op de donderdag een week van tevoren opgeven bij Joke Berkhout, die daarvoor van 11 tot 12 uur in Puyckendam aanwezig is. De kosten voor de maaltijd zijn € 15,-, te betalen bij aanmelding.

Bingo
Iedere 2e zaterdag van de maand wordt een bingo georganiseerd in de grote zaal van Puyckendam. Aanvang 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur.

Activiteiten en coronaregels
De activiteiten worden gehouden in de zalen van Puyckendam en Maasgaarde. Beiden zijn horecagelegenheden en verplicht om bezoekers te vragen de corona QR-code*  te laten zien (op mobiele telefoon of op papier). Het bestuur heeft dan ook besloten dat deelname aan de activiteiten alleen openstaat voor hen die volledig gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs van maximaal 48 uur oud kunnen laten zien.
Bij binnenkomst zal hierop worden gecontroleerd.
Daarnaast gelden natuurlijk de basisregels voor iedereen!

* Coronabewijs op papier – Telefonisch aanvragen

  1. Zoek je Burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  2. Bel 0800-1351 en geef aan dat je een papieren bewijs wilt. Een speciale helpdesk neemt je gegevens op.
  3. Je ontvangt de coronapas binnen 5 werkdagen per post.
  4. Maak voor de zekerheid een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.
  5. Telefonisch aanvragen lukt niet als je bent gevaccineerd door of via de huisarts. Het RIVM heeft dan geen gegevens van je. Bel de huisarts en vraag of hij of zij het papieren coronabewijs voor je wil uitprinten. Loop je tegen problemen aan? Kijk dan voor oplossingen op de site van de overheid.
  6. Een bewijs dat je in de afgelopen 24 uur negatief bent getest, kan niet per post worden gestuurd.

Heb je wel een smartphone, maar lukt het niet om de app aan de praat te krijgen? Ga dan voor hulp naar een Informatiepunt Digitale Overheid, bijvoorbeeld in een bibliotheek. Op de website vind je de adressen.

De bibliotheek in de Bollenstreek biedt hulp aan bij het regelen van de QR code voor het bewijs dat je gevaccineerd bent. Goed om te weten als daar ondersteuning in gevraagd wordt.

Zie link:
https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/service/coronappsenwebsites.html

Activiteiten en lidmaatschap
Als je lid bent van een vereniging kan je ook deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. In het verleden hebben wij er nooit een probleem van gemaakt als niet-leden tegen dezelfde vergoeding aan een activiteit deelnamen. Uitgangspunt was om senioren in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en dat willen we ook blijven doen.
Echter het verlies van leden door overlijden en vertrek is groter dan de toestroom van nieuwe leden. Dit heeft nu tot gevolg dat bij gelijkblijvende activiteiten er meer uitgaven zijn dan dat er aan geld binnenkomt.
Om dat te voorkomen hebben we als bestuur moeten besluiten om met ingang van het nieuwe seizoen van de niet-leden per activiteit een hogere vergoeding te gaan vragen dan van de leden.
Deze verhoging van de vergoeding is vastgesteld op € 2,00 per activiteit.
De niet-leden blijven van harte welkom, maar liever hebben we dat ze lid worden. Dat biedt de vereniging meer zekerheid.