Activiteiten



Januari 2023
Februari 2023 Maart 2023 April 2023
Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023

Wijzigingen en/of aanvullingen worden in het maandblad afgedrukt.

Activiteiten


18-01-2023 – Muziekmiddag in Puckendam
Op woensdagmiddag 18 januari 2023 verzorgen de
Berckennootjes een muzikale meezingmiddag in de grote zaal van Puyckendam.
De Berckennootjes bestaan uit Ber en Diny van den Bercken en (schoon)zus Godewine Spigt-
van den Bercken. Zij zingen gezellige, voornamelijk Nederlandse, muziek uit de zestiger- en
zeventiger jaren. Het zijn liedjes met een hoog meezinggehalte die prettig in het gehoor
liggen.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst om er met elkaar een gezellige middag van te maken.
De toegang is gratis voor leden. Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd.

Open maaltijden

Op de 1e donderdag van de maand wordt een open maaltijd gehouden in de grote zaal van Puyckendam, aanvang 17.30 uur, zaal open om 17 uur. U kunt zich hiervoor op de donderdag een week van tevoren opgeven bij Joke Berkhout, die daarvoor van 11 tot 12 uur in Puyckendam aanwezig is. De kosten voor de maaltijd zijn € 15,-, te betalen bij aanmelding.

Bingo
Iedere 2e zaterdag van de maand wordt een bingo georganiseerd in de grote zaal van Puyckendam. Aanvang 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur.

Activiteiten en lidmaatschap
Als je lid bent van een vereniging kan je ook deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. In het verleden hebben wij er nooit een probleem van gemaakt als niet-leden tegen dezelfde vergoeding aan een activiteit deelnamen. Uitgangspunt was om senioren in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en dat willen we ook blijven doen.
Echter het verlies van leden door overlijden en vertrek is groter dan de toestroom van nieuwe leden. Dit heeft nu tot gevolg dat bij gelijkblijvende activiteiten er meer uitgaven zijn dan dat er aan geld binnenkomt.
Om dat te voorkomen hebben we als bestuur moeten besluiten om met ingang van het nieuwe seizoen van de niet-leden per activiteit een hogere vergoeding te gaan vragen dan van de leden.
Deze verhoging van de vergoeding is vastgesteld op € 2,00 per activiteit.
De niet-leden blijven van harte welkom, maar liever hebben we dat ze lid worden. Dat biedt de vereniging meer zekerheid.