Activiteiten

Augustus 2021 September 2021 Oktober 2021
November 2021 December 2021 Januari 2022
Februari 2021 Maart 2021 April 2022
Mei 2021 Juni 2021 Juli 2022

De weergegeven activiteiten zijn overgenomen van het bewaarnummer van juli/augustus 2021.
Wijzigingen en/of aanvullingen worden in het maandblad afgedrukt.

Activiteiten
Meer bewegen voor ouderen is in de derde week van augustus 2021 weer van start gegaan. In de kermisweek organiseert de KBO in samenwerking met de Oranjevereniging op 6 september het klaverjassen, jokeren en biljarten en op 9 september de bingo. Vanaf de 2e week van september zijn er weer de gebruikelijke activiteiten.

Activiteiten en coronaregels
Per 2 september 2021 gaan onze activiteiten weer van start, rekening houdend met de coronamaatregelen zoals vastgesteld door de overheid.

De activiteiten van Oud en Jong Actief, KBO Noordwijkerhout, worden gehouden in de zalen van Puyckendam en Maasgaarde. Beiden zijn horecagelegenheden en verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen. Daarnaast is in de zaal een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand verplicht.
Het zal niet altijd makkelijk zijn om tijdens de activiteit 1,5 meter afstand te houden. Toch willen we voorkomen dat tijdens de activiteiten er verspreiding van het Covid-19 virus plaatsvindt.
Het bestuur heeft dan ook besloten dat deelname aan de activiteiten alleen openstaat voor hen die volledig gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs van maximaal 48 uur oud kunnen laten zien.
Bij binnenkomst zal hierop worden gecontroleerd.
Daarnaast gelden natuurlijk de basisregels voor iedereen!

Activiteiten en lidmaatschap
Als je lid bent van een vereniging kan je ook deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. In het verleden hebben wij er nooit een probleem van gemaakt als niet-leden tegen dezelfde vergoeding aan een activiteit deelnamen. Uitgangspunt was om senioren in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en dat willen we ook blijven doen.
Echter het verlies van leden door overlijden en vertrek is groter dan de toestroom van nieuwe leden. Dit heeft nu tot gevolg dat bij gelijkblijvende activiteiten er meer uitgaven zijn dan dat er aan geld binnenkomt.
Om dat te voorkomen hebben we als bestuur moeten besluiten om met ingang van het nieuwe seizoen van de niet-leden per activiteit een hogere vergoeding te gaan vragen dan van de leden.
Deze verhoging van de vergoeding is vastgesteld op € 2,00 per activiteit.
De niet-leden blijven van harte welkom, maar liever hebben we dat ze lid worden. Dat biedt de vereniging meer zekerheid.