Nieuws

Activiteiten en coronaregels
De overheid heeft aangekondigd dat alle beperkingen zijn opgeheven behalve de adviezen op de basisregels:

  • Handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Thuisblijven bij klachten

12 APRIL 2022 – PAASONTBIJT – 

In tegenstelling tot eerdere berichten over een mogelijk ontbijt bij Brownies & Downies heeft het bestuur besloten in plaats daarvan een Paasontbijt te organiseren.

Dit ontbijt zal plaatsvinden op DINSDAGOCHTEND 12 APRIL 2022, aanvang: 9.00 uur

In de grote zaal van Puyckendam

Kosten: € 5,- per persoon, niet-leden betalen € 2,-  extra

Wilt u meedoen? Bel dan naar de secretaris, Godewine Spigt-van den Bercken, 06 27155327 of mail  naar: secretaris@KBO-noordwijkerhout.nl


20 APRIL 2022 – Muziekmiddag – 

De Berckennootjes, bestaande uit Ber en Diny van den Bercken, en (schoon)zus Godewine treden voor u op. Zij zingen voornamelijk gezellige Nederlandstalige muziek uit de zestiger- en zeventiger jaren. Het zijn liedjes met een groot meezinggehalte die prettig in het gehoor liggen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst om er met elkaar een gezellige middag van te maken.

Aanvang om 14:00 uur – zaal open om  13:30 uur.

Toegang is voor KBO-leden (met pasje) gratis.
Niet leden betalen € 2,00..


19 MEI 2022 – ALGEMENE LEDENVERGADERING – 

Het bestuur van K.B.O. Noordwijkerhout nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vindt plaats op DONDERDAGMIDDAG 19 MEI 2022 in de grote zaal van Puyckendam en begint om 14:00 uur.

De zaal is open vanaf 13:30 uur.

KLIK hier voor de agenda

Het jaarverslag 2021 en het werkplan 2023 vindt u op de pagina Bestuur en Commissie/Algemene Ledenvergaderingen


 

Informatiedagen
In het kader van de belangenbehartiging organiseert KBO-Noordwijkerhout een 8-tal informatiemiddagen per jaar. De onderwerpen hebben betrekking op de kerntaken van de vereniging en wel: wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
De informatiemiddagen staan open voor alle inwoners van de gemeente, maar vanwege corona is het aantal deelnemers gebonden aan een maximum.

U kunt zich opgeven via: infomiddag@kbo-noordwijkerhout.nl of telefonisch bij Leo van der Lans: 06 10285113.