Nieuws

Informatiedagen
In het kader van de belangenbehartiging organiseert KBO-Noordwijkerhout een 8-tal informatiemiddagen per jaar. De onderwerpen hebben betrekking op de kerntaken van de vereniging en wel: wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
De informatiemiddagen staan open voor alle inwoners van de gemeente, maar vanwege corona is het aantal deelnemers gebonden aan een maximum.

U kunt zich opgeven via: infomiddag@kbo-noordwijkerhout.nl of telefonisch bij Leo van der Lans: 06 10285113.

Op woensdag 15 september 2021 wordt een info-middag georganiseerd over

Zorg op maat voor een ieder die dat nodig heeft!
Kent u de mogelijkheden in uw directe omgeving?
Mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben, komen in aanmerking voor een indicatie voor zorg met verblijf vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze kunnen ervoor kiezen om in een woonzorgcentrum/verpleeghuis zoals Topaz Munnekeweij te gaan wonen, maar het is ook mogelijk om thuis te blijven wonen en daar alle zorg te ontvangen die ze in Munnekeweij ook zouden krijgen. Dat heet Volledig Pakket Thuis (VPT) of verpleeghuiszorg aan huis. Het grote voordeel van VPT is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven en dat cliënten en/of hun mantelzorgers nog maar met 1 organisatie te maken hebben die alle zorg thuis regelt ipv met meerdere organisaties. Dit is wel zo overzichtelijk en gemakkelijk.

De eerste infomiddag over het Volledig Pakket Thuis was op woensdag 15 januari 2020 en werd verzorgd door de Teamleiders van Woonzorgcentrum Munnekeweij. Door de coronapandemie kon hier niet eerder een vervolg aan worden gegeven

Nu op woensdag 15 september 2021, een vervolg. Een kennismaking met zorgadviseur Annemieke van der Starre. Van haar mag u verwachten dat zij een antwoord heeft op al uw vragen over Zorg op maat.

De info begint om 14:00 uur, de grote zaal van Puyckendam is vanaf 13:30 uur open. De toegang is voor KBO-leden gratis. Van niet-leden wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd.

U bent van harte welkom.

Dag van de ouderen 2021
Zaterdag 25 september a.s. vieren we de jaarlijkse dag van de ouderen. We hebben dit vorig jaar niet kunnen organiseren. Volgens de huidige coronaregels kunnen we in Puyckendam maximaal 50 mensen toelaten.
Dit jaar hebben we Theo Elstgeest uitgenodigd. Hij verzorgt een Senioren-Karaoke show. U kunt kiezen uit allerlei oude liedjes.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 13:00 uur is de grote zaal in Puyckendam open en krijgt u een kopje koffie/thee aangeboden.
13:30 uur       Eerste optreden
14:15 uur       Pauze
14:45 uur       Tweede optreden
zoals gebruikelijk wordt u in de pauze een drankje en een hapje aangeboden.
Het einde is rond 15:30 uur.

Deze muzikale show is alleen voor leden!
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart kunt u persoonlijk één gratis toegangskaart afhalen vanaf 1 september 2021 bij:
S.O.P. Puyckendam, Pilarenlaan 4, P1
V.V.V. kantoor, Dorpsstraat 6

Valpreventie voor zelfstandig thuiswonende ouderen
Sportakkoord-Noordwijk subsidieert oefenprogramma Otago.
Otago is een leuk en op maat gemaakt oefenprogramma voor het verbeteren van het evenwicht en de spierkracht. De resultaten zijn veelbelovend: 35% reductie van valincidenten.
Meer hierover in ons maandblad.
De cursus is gratis.
Meer info en/of inschrijving: 06-30572591