Nieuws

09 oktober 2021 (zaterdag) – BINGO
In de grote zaal van Puyckendam wordt een bingo georganiseerd. De zaal is om 13:00 uur open en de bingo start om 13:30 uur.


20 oktober 2021 – Valpreventie voor zelfstandig thuiswonende ouderen – aanvang 14:00 uur
Sportakkoord-Noordwijk subsidieert oefenprogramma Otago.
Otago is een leuk en op maat gemaakt oefenprogramma voor het verbeteren van het evenwicht en de spierkracht. De resultaten zijn veelbelovend: 35% reductie van valincidenten.
Meer hierover in ons maandblad.
De cursus is gratis.
Meer info en/of inschrijving: 06-30572591


25 september 2021 – Dag van de ouderen – terugblik

Op zaterdag 25 september is in de grote zaal van Puyckendam de (landelijke) Dag van de Ouderen gevierd met een geanimeerde Senioren Karaoke. Er waren ongeveer 50 deelnemers die van harte meezongen met het gevarieerde repertoire dat Theo Elstgeest presenteerde. De aanwezigen werden ontvangen met koffie/thee en koek. En in de loop van de middag kon men genieten van een drankje en een hapje, aangeboden door het bestuur.

We kijken terug op een mooie, gezellige middag. Een impressie van de middag kunt u vinden onder het kopje “foto’s”.


Informatiedagen
In het kader van de belangenbehartiging organiseert KBO-Noordwijkerhout een 8-tal informatiemiddagen per jaar. De onderwerpen hebben betrekking op de kerntaken van de vereniging en wel: wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
De informatiemiddagen staan open voor alle inwoners van de gemeente, maar vanwege corona is het aantal deelnemers gebonden aan een maximum.

U kunt zich opgeven via: infomiddag@kbo-noordwijkerhout.nl of telefonisch bij Leo van der Lans: 06 10285113.