Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2021
De algemene ledenvergadering van Oud en Jong Actief, KBO Noordwijkerhout werd gehouden op 16 april 2021 in de grote zaal van Puyckendam.
Besproken zijn o.a. het verslag van de vorige algemene vergadering, het jaarverslag 2020, het jaarverslag 2020 van de Ouderenadviseurs en het werkplan 2022.
Deze verslagen kunt u nalezen op de pagina onder BESTUUR > JAARVERSLAGEN.

Activiteiten uitgesteld tot 1 september 2021
Vanwege het coronavirus volgen wij de maatregelen die de regering i.s.m het RIVM heeft besloten.
De afstand van 1 1/2 meter maken het onmogelijk om vóór september 2021 de activiteiten (kaarten, sjoelen, open maaltijd en bingo) weer op te starten. Het aantal deelnemers is te groot voor de zaal in Puyckendam en de Maasgaarde. Kaarten, sjoelstenen en borden komen in elkaars handen en de afstand is moeilijk te handhaven.
Reden voor het bestuur om, met uitzondering van handwerken en infomiddagen, alle overige activiteiten uit te stellen tot na 31 augustus 2021.
We behoren tot de kwetsbaren en we zijn zuinig op elkaar.

Puyckendam is open
Het uitstellen van de activiteiten heeft wel tot gevolg dat u elkaar minder dan voorheen gebruikelijk ziet en dat willen we voorkomen.
Van maandag tot en met vrijdag is de grote zaal van Puyckendam van 13:30 tot 17:00 uur open voor ontmoeting, een praatje en een kopje koffie, thee of een drankje. De tafels en stoelen staan zodanig opgesteld dat u 1 1/2 meter van elkaar af zit. Maar u bent er dan wel even uit. Neem gerust een krant, handwerkje, puzzel of iets dergelijks mee. Gezellig en huiselijk!

Informatiedagen
In het kader van de belangenbehartiging organiseert KBO-Noordwijkerhout een 8-tal informatiemiddagen per jaar.
De onderwerpen hebben betrekking op de kerntaken van de vereniging en wel: wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
De informatiemiddagen staan open voor alle inwoners van de gemeente. De informatiemiddagen worden samengesteld en begeleid door: Joke van der Poel-van Veen, telefoon 0252-377858.
Als gevolg van het coronavirus zijn ook de informatiemiddagen uitgesteld tot september 2021.