Nieuws

17 november 2021 – Infomiddag wordt muziekmiddag

In  plaats van een infomiddag wordt er een muziekmiddag georganiseerd op woensdag 17 november 2021.

De Berckennootjes, bestaande uit Ber en Diny van den Bercken, treden voor u op. Voor deze gelegenheid zingt (schoon)zus Godewine met hen mee. Zij zingen voornamelijk gezellige Nederlandstalige muziek uit de zestiger- en zeventiger jaren. Het zijn liedjes met een groot meezinggehalte die prettig in het gehoor liggen.

Aanvang om 14:00 uur – zaal open om  13:30 uur.

Vanwege de corona maatregelen is het aan aantal deelnemers helaas beperkt tot maximaal 40 personen, dus vol = vol.


25 september 2021 – Dag van de ouderen – terugblik

Op zaterdag 25 september is in de grote zaal van Puyckendam de (landelijke) Dag van de Ouderen gevierd met een geanimeerde Senioren Karaoke. Er waren ongeveer 50 deelnemers die van harte meezongen met het gevarieerde repertoire dat Theo Elstgeest presenteerde. De aanwezigen werden ontvangen met koffie/thee en koek. En in de loop van de middag kon men genieten van een drankje en een hapje, aangeboden door het bestuur.

We kijken terug op een mooie, gezellige middag. Een impressie van de middag kunt u vinden onder het kopje “foto’s”.


Informatiedagen
In het kader van de belangenbehartiging organiseert KBO-Noordwijkerhout een 8-tal informatiemiddagen per jaar. De onderwerpen hebben betrekking op de kerntaken van de vereniging en wel: wonen, zorg, welzijn, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
De informatiemiddagen staan open voor alle inwoners van de gemeente, maar vanwege corona is het aantal deelnemers gebonden aan een maximum.

U kunt zich opgeven via: infomiddag@kbo-noordwijkerhout.nl of telefonisch bij Leo van der Lans: 06 10285113.